September 5, 2012

வாழ்கிறேன் ஒரு திருநங்கையாக


தெளிந்த மனமுடன்
தேங்காத நதியாய்
வாழ்க்கை கடலில்
எதிர்நீச்சல் அடித்து
பொறுமை ஆயுதமுடன்
எதிர்வரும் ஏளனங்களை
நிலம்போல பொறுத்து 
துணிவோடு விரட்டி
மடமையை அழித்து
அறிவுடன் செழித்து
தீமைகளை தீயன
மனச்சுடரில் எரித்து
கவலைகளை காற்றில்
பட்டம்போல பறக்கவிட்டு
மனமதை சவாலுடன்
யாவையும் சந்தித்து
பரந்த வான்போல 
வாழ்வை விரிவாக்கி
மகிழ்ச்சியை பெருக்கி
கவலைகளை சுருக்கி

வஞ்சமில்லா மனமால் தூயநீராகி
துயரங்களை நிலம்போல சுமந்து
அக்னிபோன்ற வாழ்கையை தனதாக்கி
தென்றலாய் கவலைகளை மறந்து
எல்லையில்லா சகிப்பால் வானாகி
வாழ்கிறேன் ஒரு திருநங்கையாக!

-- ஆயிஷாபாரூக் --